GPS Plus by Almaks

Almaks GPS Fleet je najnoviji softver namenjen za efikasno i lako upravljanje voznim parkom. Ovaj sistem vam omoguava detaljan uvid u sve vane informacije koje su vam potrebne za kontrolisanje voznog parka. Na sistem prati nivo goriva u rezervoaru, optimizuje trokove voznog parka, odreuje najoptimalniju putanju za vozila i analizira ponaanje vaih vozaa.

Reviews
4 stars on 4 reviews