majesticvillage.vn
  
5 stars on 1 review
Site Reviews Products Questions About
Hi N. 14 days ago
Nghỉ dưỡng rất tốt
H đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ở Phan Thiết tốt hơn ở Phú Quốc do giá đất còn chưa tăng mạnh. Khu này cũng khá đẹp, dễ dàng di chuyển thuận lợi và nhanh chóng.
Biển ở đây rất thơ mộng, tắm rất sướng dù có thể ko được trong và sạch như biển Phú Quốc
See English
Helpful0